derivative potentiometnc titration


derivative potentiometnc titration
производное потенциометрическое титрование

Англо-український і українсько-англійський словник з аналітичної хімії. — Севастополь: «Вебер». . 2002.